KASTAMONU VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULMUŞTUR.
 

          Teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak dernek yöneticilerinin bilgi ve belgelerini internet üzerinden takibini ve kullanımını sağlayan DERBİS sistemi, dernek yöneticilerinin dernekleri ile ilgili işlemlerini, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde elektronik ortamda DERBİS sistemi üzerinden gönderebilmektedirler.
 

                İlimiz merkezinde kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin, Dernekler Mevzuatı gereği, her yıl Nisan ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları Dernek Beyannameleri, 30 Nisan 2017 tarihine kadar dernek başkanlarına verilen DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) kullanıcı kodu ve şifresi ile Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın web sitesi (www.dernekler.gov.tr/derbis) üzerinden verilebilecektir.
 

         Nisan 2017 ayı sonuna kadar beyanname vermeyen dernekler hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32. Maddesinin (l) bendine göre idari para cezası uygulanacağının unutulmaması ve Yönetmelikte belirtilen bildirim sürelerine dikkat edilmesi hususu bildirilmiştir.
 
 

                                                                                                                                                                           Kastamonu İl Dernekler Müdürlüğü